خدمات

خدماتی که در این مجموعه ارائه می شوند عبارتند از کلیه خدمات دندانپزشکی برای بزرگسالان اعم از کشیدن و جراحی دندانهای عقل نهفته و نیمه نهفته و ساخت روکش های زیرکونیون و ایمکس با کمک کامپیوتر (کف کمپ)، درمان ریشه با دستگاه اتوماتیک (روتاری) ترمیم های همرنگ و لمینیت های سرامیکی و کامپوزیتی ، بلیچینگ و سفید کردن دندانها با لیزر ، جراحی ایمپلنت و پیوند استخوان ، جرمگیری و آموزش بهداشت ، جراحی لثه و افزایش طول تاج کلینیکی دندان هست.
در ضمن در صورت نیاز به ارجاع به متخصص در هر رشته ابتدا مدارک برای ایشان ایمیل شده و یا یک پیش مشاوره گرفته می شود تا در در کار بیمار تاثیر ایجاد شود.